Oferta

analizujemy dokumenty

wyliczamy wielkość roszczenia

prowadzimy negocjacje przedsądowe

wysyłamy wezwanie przedsądowe

wnosimy pozew do Sądu

zapewniamy zastępstwo procesowe w Sądzie

Skutek korzystnego wyroku:

W przypadku nieważności umowy, strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w wysokości nominalnej. Oznacza to, że długu już nie ma a nasz Klient zwraca jedynie otrzymaną kwotę kredytu pomniejszoną o dotychczasowe spłaty.

Wykreślenie hipoteki na nieruchomości powoduje, że nasz Klient odzyskuje pełną swobodę dysponowania nieruchomością.

Jeżeli natomiast decydujemy się na powoływanie się na bezskuteczność postanowień umowy kredytowej w postaci klauzul indeksacyjnych będzie ona trwać dalej, ale już bez powiązania salda zadłużenia oraz wysokości raty z kursem waluty obcej (tzw. „odfrankowienie”).

Kancelaria prowadzi sprawy umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych m.in. następujących banków:

Analiza Sprawy

Nawiązanie współpracy

Dochodzenie roszczeń

Egzekwowanie roszczeń