Skip to content

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jest dla naszej Kancelarii najważniejsza.

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do swojego prawnika, wymagają od nas zachowania tajemnicy adwokackiej czy tajemnicy radcy prawnego. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że nasze relacje z Klientem są bardzo szczególne a ich podstawą jest pełne zaufanie, którego nie możemy zawieść.
Tajemnica adwokacka obejmuje wszystko o czym dowiadujemy się w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadzeniem sprawy. Obowiązek jej zachowania, podobnie jak np. tajemnicy lekarskiej, nie jest ograniczony w czasie i podlega ustawowej ochronie prawnej.
Biorąc pod uwagę powyższe zasady, zapewniamy zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji ujawnionych w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Także w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy gwarantujemy, że Kancelaria nie ujawni pozyskanych przy jej wykonywaniu informacji.

Zatem jeśli zamierzasz walczyć o odfrankowienie kredytu lub po prostu unieważnić kredyt we frankach, skontaktuj się z nami.