Skip to content

Wynagrodzenie

Przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej zabraniają Adwokatom zamieszczania na stronie internetowej informacji o wysokości wynagrodzenia pobieranego od potencjalnego Klienta.

pierwsze spotkanie i wstępna analiza umowy
wykonujemy Bezpłatnie

Dlatego też w tym zakresie możemy jedynie ogólnie wskazać, że:

stosowane przez nas w tym zakresie zasady są bardzo jasne, proste i czytelne;

nigdy nie zaskakujemy naszych Klientów żadnym „nowym” wynagrodzeniem Kancelarii, już na etapie trwania sprawy;

z każdym z Klientów zawieramy pisemną umowę określającą w sposób czytelny i przejrzysty wzajemne prawa i obowiązki;

mamy pewność swojej skuteczności w sporach frankowych, dlatego też tak ustalamy zasady wynagradzania, że m.in. uzależniamy jego wysokość od pozytywnego zakończenia sprawy oraz przerzucamy koszt wynagrodzenia Kancelarii na banki, tak aby obowiązek naszych Klientów w tym zakresie został ograniczony do niezbędnego minimum.

wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana z Klientem indywidualnie, podczas osobistego spotkania ewentualnie po uprzedniej wstępnej analizie sprawy a zwłaszcza dostarczonej dokumentacji;

Zatem jeśli zamierzasz walczyć o odfrankowienie kredytu lub po prostu unieważnić kredyt we frankach, skontaktuj się z nami.